Medisarf Medikal
2006 yılında sektöre girmiştir. Laboratuar kimyasalları ve genel sarf malzemeleri
üzerinde çalışmaktadır.
İlkelerimiz
Doğruluk, dürüstlük, çalışkanlıktır.
başarının ancak doğruluk, dürüstlük ve çalışkanlıkla kazanılabileceğine inanırız.
Sosyal sorumluluk ilkesi
dünyaya, ülkemize, bayrağımıza iyilik getirecek adımlar atarız.
Attığımız her adım ticaret ahlakı çerçevesinde ve ülke kanunlarına uygundur .
Kişilik ilkesi
doğrularımızı, ticari, sosyal ve kişisel yararlar yüzünden esnetmeyiz ve değiştirmeyiz .
Süreklilik ilkesi
aldığımız her kararın, attığımız her adımın arkasında dururuz. Sağladığımız yararın gururunu, neden olduğumuz zararın sorumluluğunu aynı güçle taşırız .
Sınırsızlık ilkesi
kurduğumuz sistem ömrümüzle değil kendi mükemmelliği ile sınırlıdır. Bilim ve sanata dayalı sistem bilim ve sanat kadar sınırsızdır.
Tutarlılık ilkesi
ilkelerimiz, politikalarımız, yöntemlerimiz ve kurallarımız birbiriyle çelişmez.
Açıklanabilirlik ilkesi
neyi, neden yaptığımızı her zaman açıklayabiliriz. Açıklamamızı bilimsel ve sanatsal doğrulara dayandırırız.